เกี่ยวกับเรา

gambling

เราเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอโทษ พิษภัยของการพนัน ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆรวมถึง พร้อมทั่งการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ มีตัวอย่างที่มีประสบการณ์การล้มเหลว เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่คิดจะเล่นการพนัน และ ยังเป็นต้นเหตุของปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม สามารถเข้ามาหาข้อมูลได้รวมถึง สายด่วน 1323 ที่รับปรึกษาปัญหาโดยตรง อย่ากลัวที่จะเข้ามาปรึกษา ดีกว่าจะสายเกินไป ดังนั้นเราจึงช่วยกันรณรงค์ ต่อต้านการพนันต่างๆทุกรู้แบบ

1323

call1323